Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշար

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքի նախաձեռնությամբ իրակացվում է «Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշար» նախագիծը, որի նպատակն է հիմնարար հումանիտար և գիտական տեքստերը հասանելի դարձնել հայերեն թարգմանությամբ: Նախագիծը համակարգում է «ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը»:

 

Նախագծի շրջանակներում հայերեն թարգմանությամբ լույս կտեսնեն 20րդ և 21րդ դարի համաշխարհային ակնառու հեղինակների կողմից հեղինակած հումանիտար և հասարակագիտական մի շարք կարևորագույն աշխատություններ, որոնք նախկինում չեն եղել թարգմանված հայերեն։ Գրքերը կթարգմանվեն արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն։ Թարգմանությունները մասնավորապես օգտակար կլինեն գիտնականներին և ուսանողներին՝ Հայաստանում մտաւորական տրամասումների (դիսկուրս) զարգացումը խթանելու միտումով:

Նախագիծը նաև կնպաստի հայերեն լեզվի զարգացմանը, նոր եզրութաբանական բառարանի ներդրմանը, ինչպես նաև որակավորված թարգմանիչների խմբի ընդլայնմանը:

Այս փուլում մատենաշարով արդեն լույս են տեսել հետևյալ գրքերի թարգմանությունները՝

 • Ջորջօ Ագամբէն, «Մնացորդք Աւշուիցի: Արխիւը եւ վկան» (Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone (Homo sacer III), Ակտուալ արվեստ հրատարակչություն, 2020
 • Յուրգեն Հաբերմաս, «Հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը» (Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit), Անկյունաքար հրատարակչրություն 2021
 • Ալան Բադիու, «Դարը» (Alain Badiou, Le Siècle), Նյումեգ հրատարակչություն, 2021
 • Միշել Ֆուկո, «Գիտելիքի հնագիտությունը» (Michel Foucault, L’archéologie du savoir), Զանգակ հրատարակչություն, 2022
 • Ժան-Ֆրանսուա Լիոտար, «Հետարդիական կացություն: Հեթանոսության դասեր։ Պատասխան հարցին, թե ի՞նչ է հետարդիությունը։» (Jean-Francois Lyotard, La condition postmoderne; Instructions Païennes et Le Postmoderne expliqué aux enfants)
 • Անտոնիո Գրամշի, «Բանտային տետրեր» (Antonio Gramsci, Quaderni del carcere)
 • Հետարդիական կացությունը և նրա քննադատները (Յ․ Հաբերմասի, Ֆ․ Ջեյմսոնի և Ռ․ Ռորթիի հոդածներ ), Հովհաննիսյան ինստիտուտ, 2023

2023 թվականին լույս կտեսնեն հետևյալ գրքրի հայերեն թարգմանությունները՝

 • Էդուարդ Սաիդ, «Արեւելաբանութիւն» (Edward Said, Orientalism)
 • Հաննա Արենդթ, «Ամբողջատիրության ակունքները» աշխատանքային վերնագիր (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism)
 • Սիմոն դը Բովուար, «Երկրորդ սեռը» (Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe) 

Գրքերի ընտության համար ձևավորվել է խորհրդատվական հանձնախումբ, որի անդամներն են՝

 • Շուշան Ավագյան` գրական թարգմանիչ և դասախոս, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի Թարգմանական վկայագիր ծրագրի դասախոս
 • Վարդան Ազատյան` Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա՝ դասախոս, դոցենտ; Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ; Հայաստանի` Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ՝ տնօրեն
 • Հակոբ Կուլուջյան` ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի համալսարանի (Լոս Անջելեսի), Մերձավոր Արևելքի լեզուների և մշակույթի ֆակուլտետի հայագիտության դասախոս
 • Սմբատ Հովհաննիսյան` Երևանի պետական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու
 • Արմինե Իշխանյան` Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական գիտությունների դպրոցի պռոֆեսորի օգնական, մագիստրատուրայի սոցիալական քաղաքայանության և զարգացման ծրագրերի ղեկավար
 • Ռեյմոնդ Գևորգյան` Ֆրանսիայի աշխարհաքաղաքականության ինստիտուտի հետազոտությունների ղեկավար, Փարիզի համալսարան, Սեն Դենի
 • Արտաշես Մարկոսյան` Ստամբուլի «Արաս» հրատարակչության նախկին գլխավոր խմբագիր
 • Արա Սանջյան՝ Միչիգանի համալսարանի (Դիրբոռն) Հայաստանի և Միջին Արևելքի պատմության դասախոս, հայկական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ