ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականին ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը սկսեց հրատարակչական գործունեությունը։ ԱՐԻ հրատարակչության նպատակն է հրատարակել գրքեր արևելահայերենով և երևմտայայերենով։ 

ԱՐԻ հրատարակչության գրքերը

Ջորջո Ագամբեն

Թենի Առլէն