Մեկնարկեց «Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշարի» երկրորդ փուլը

«Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունք»-ը մեկնարկեց «Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշար» նախագծի երկրորդ փուլը, որի նպատակն է հասանելի դարձնել հիմնարար հումանիտար և գիտական տեքստերը հայերեն թարգմանությամբ: «ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը» հանդիսանում է նախագծի համակարգողը Հայաստանում։

Նախագծի երկրորդ փուլում հայտագրված 72 անուն գրքից ընտրվել է 10-ը թարգմանելու նպատակով։ Գրքերի երկար ցանկի անվանումները հավաքագրվել են հարցումների հիման վրա, որոնք անցկացվել են Խորհրդատվական հանձնախմբի անդամների, առաջին փուլի թարգմանիչների, խմբագիրների և հրատարակիչների, ինչպես նաև Հայաստանի բուհերի համապատասխան ֆակուլտետների ղեկավար և դասախոսական կազմի շրջանակներում։

Ընտրված գրքերը հանդիսանում են 20 և 21 դարի համաշխարհային ակնառու մտավորականների հեղինակած
հումանիտար,  հասարակագիտական, պատմագիտական,
քաղաքագիտական, մշակութաբանական, կրթական ինչպես նաև միջգիտակարգային մի շարք կարևորագույն
աշխատություններ, որոնք նախկինում հայերեն թարգմանված չեն եղել։

Ստորև ներկայացնում ենք Գալուստ
Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշարի 2րդ փուլում թարգմանվելիք գրքերի ցանկը՝

  1. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
  2. John Rawls, A Theory of Justice
  3. Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present
  4. Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation
  5. Jacques Le Goff, La Civilisation de l’Occident Médiéval
  6. Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung / Philosophische Untersuchungen
  7. Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms
  8. William James, Pragmatism
  9. Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism
  10. Edgar Wind, Art and Anarchy.

 Հաջորդիվ  կհայտարարենք թարգմանիչների բաց մրցույթը և թարգմանությունների հրատարակմամբ հետաքրքրված հրատարակիչների հավաքագրումը։

 Բոլոր հարցերով կարող եք դիմել ԱՐԻ գրականության հիմնադրամ, հեռ +374 99 05 11 12 կամ գրել [email protected] էլ հասցեին։