Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշարի՝ առաջին փուլի գրքերի ցանկ

Այս փուլում մատենաշարով արդեն լույս են տեսել հետևյալ գրքերի թարգմանությունները՝

  • Ջորջօ Ագամբէն, «Մնացորդք Աւշուիցի: Արխիւը եւ վկան» (Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone (Homo sacer III), Ակտուալ արվեստ հրատարակչություն, 2020
  • Յուրգեն Հաբերմաս, «Հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը» (Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit), Անկյունաքար հրատարակչրություն 2021
  • Ալան Բադիու, «Դարը» (Alain Badiou, Le Siècle), Նյումեգ հրատարակչություն, 2021
  • Միշել Ֆուկո, «Գիտելիքի հնագիտությունը» (Michel Foucault, L’archéologie du savoir), Զանգակ հրատարակչություն, 2022
  • Ժան-Ֆրանսուա Լիոտար, «Հետարդիական կացություն: Հեթանոսության դասեր։ Պատասխան հարցին, թե ի՞նչ է հետարդիությունը։» (Jean-Francois Lyotard, La condition postmoderne; Instructions Païennes et Le Postmoderne expliqué aux enfants)
  • Անտոնիո Գրամշի, «Բանտային տետրեր» (Antonio Gramsci, Quaderni del carcere)
  • Հետարդիական կացությունը և նրա քննադատները (Յ․ Հաբերմասի, Ֆ․ Ջեյմսոնի և Ռ․ Ռորթիի հոդածներ ), Հովհաննիսյան ինստիտուտ, 2023

2024 թվականին լույս կտեսնեն հետևյալ գրքրի հայերեն թարգմանությունները՝

  • Էդուարդ Սաիդ, «Արեւելաբանութիւն» (Edward Said, Orientalism)
  • Հաննա Արենդթ, «Ամբողջատիրության ակունքները» աշխատանքային վերնագիր (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism)
  • Սիմոն դը Բովուար, «Երկրորդ սեռը» (Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe)