ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը համակարգում է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի կողմից նախաձեռնած թարգմանական մատենաշարի նախագիծը: Նախագծի նպատակն է հիմնարար հումանիտար և գիտական տեքստերը հասանելի դարձնել հայերեն թարգմանությամբ: Այս նախաձեռնությունը նաև կնպաստի հայերենի զարգացմանը, նոր բառապաշարի ներդրմանը, ինչպես նաև թարգմանիչների խմբի ընդլայնմանը: 

Փառատոնի նպատակն է ստեղծել կին գրողների համար միջազգային հարթակ, որտեղ նրանք կներկայացնեն իրենց պատմությունները՝ կայացման ճանապարհին իրենց առջև ծառացած մարտահրավերների, անհաջողությունների, հիասթափությունների, դժվարությունների մասին: Փառատոնի ուշադրության կենտրոնում է կին գրողի դերը մշակույթում, հասարակության մեջ և հասարակության դերը կանանց գրականության մեջ:

Գրական թարգմանիչների հայկական ընկերակցությունը համախմբել է Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում գործող հայերենից և հայերեն գրական թարգմանիչներին։ Ընկերակցության տեսլականն է համաշխարհային գրահրատարակչական դաշտի հետ ամուր կապեր հաստատելու միջոցով արդիականացնել հայկական թարգմանական ավանդույթները։ Գրական թարգմանիչների հայկական ընկերակցության առաքելությունն է ապահովել ոլորտի զարգացումը և համագործակցությունը միջազգային մասնագիտական հարթակների և կառույցների հետ։

«Գրենք Հայաստանում» ստեղծագրության միջազգային ճամբարը հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդ գրողներին միավորվելու ստեղծագրության տասնօրյա բազմաբնույթ ծրագրի շրջանակներում, սովորելու միմյանցից և ճանաչելու միմյանց: Ճամբարի ծրագիրը մշակվել է Այովայի համալսարանի գրողների միջազգային ծրագրի հետ համագործակցությամբ և նրանց կողմից իրականացվող «Տողերի միջև» ճամբարի մոդելի հիման վրա:

ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը համակարգում է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի կողմից նախաձեռնած թարգմանական մատենաշարի նախագիծը:

ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը Hyestartի աջակցությամբ խթանել է ՓԵՆ Հայաստանյան կենտրոնի վերահիմնավորումը:

ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը Հայաստանում «Վիշեգրադի արևելյան ընկերակցության գրական մրցանակ» ծրագրի գործընկերն է:

«Վիշեգրադի արևելյան ընկերակցության գրական մրցանակ» ծրագիրը կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում ներկայացնում է պոեզիայի, գեղարվեստական և ոչ-գեղարվեստական հեղինակների, ովքեր ներկայացնում են արևելյան ընկերակցության երկրները՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա:

Ծրագրերի արխիվ

2017թ.-ի Այովայի համալսարանի`«Սահմանագծեր և տարածություններ» ընթերցանության շրջագայություն  ծրագիր: