Գրական թարգմանիչների տվյալների շտեմարան

Հայերենից այլ լեզուներ

Անգլերեն

Բուլղարերեն

Գերմաներեն

Իսպաներեն

Հունարեն

Թուրքերեն

Վրացերեն

Ֆրանսերեն

Սահակյան, Կարոլինա

Ավետիսյան, Անահիտ

Այլ լեզուներից հայերեն

Անգլերեն

Գերմաներեն

Իսպաներեն

Հունարեն

Վրացերեն

Թուրքերեն

Ֆրանսերեն

Սահակյան, Կարոլինա

Ավետիսյան, Անահիտ