«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան թարգմանական մատենաշար

ԱՐԻ գրականության հիմնադրամը համակարգում է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կողմից նախաձեռնած թարգմանական մատենաշարի նախագիծը:

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան հայկական ծրագրերի բաժինը նախաձեռնել է թարգմանական նախագիծ, որի նպատակն է հիմնարար հումանիտար և գիտական տեքստերը հասանելի դարձնել հայերեն թարգմանությամբ:

Թարգմանությունները կարող են լինել արևելահայերենով կամ արևմտահայերենով: Այս նախաձեռնության շնորհիվ գրքերը հասանելի կդառնան մասնավորապես գիտնականներին և ուսանողներին՝ Հայաստանում ինտելեկտուալ դիսկուրսների զարգացումը խթանելու համար:

Այս նախաձեռնությունը նաև կնպաստի հայերենի զարգացմանը, նոր բառապաշարի ներդրմանը, ինչպես նաև թարգմանիչների (հայերենից օտար լեզուներ և հակառակը) խմբի ընդլայնմանը: Թարգմանիչների համար կմշակվեն և կտարածվեն գործիքներ և ռեսուրսներ, ինչպես նաև թարգմանիչների համար կնձեռվեն վերապատրաստման հնարավորություններ:

Թարգմանությունների համար տեքստեր առաջարկելու նպատակով համապատասխան փորձագետների միջազգային հանձնաժողով է ձևավորվել:

Հանձնաժողովի ադնամներն են`

  • Շուշան Ավագյան` գրական թարգմանիչ և դասախոս, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի Թարգմանական վկայագիր ծրագրի դասախոս
  • Վարդան Ազատյան` Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա՝ դասախոս, դոցենտ; Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ; Հայաստանի` Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ՝ տնօրեն
  • Հակոբ Կուլուջյան` ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի համալսարանի (Լոս Անջելեսի), Մերձավոր Արևելքի լեզուների և մշակույթի ֆակուլտետի հայագիտության դասախոս
  • Սմբատ Հովհաննիսյան` Երևանի պետական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու
  • Արմինե Իշխանյան` Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական գիտությունների դպրոցի պռոֆեսորի օգնական, մագիստրատուրայի սոցիալական քաղաքայանության և զարգացման ծրագրերի ղեկավար
  • Ռեյմոնդ Գևորգյան` Ֆրանսիայի աշխարհաքաղաքականության ինստիտուտի հետազոտությունների ղեկավար, Փարիզի համալսարան, Սեն Դենի
  • Արտաշես Մարկոսյան` Ստամբուլի «Արաս» հրատարակչության նախկին գլխավոր խմբագիր
  • Արա Սանջյան՝ Միչիգանի համալսարանի (Դիրբոռն) Հայաստանի և Միջին Արևելքի պատմության դասախոս, հայկական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կողմից նախաձեռնած թարգմանական մատենաշարի նախագիծը ստեղծելու է վեբ կայք, որտեղ հնարավորության դեպքում կհրապարակվեն թարգմանությունների էլեկտրոնային տարբերակները, նոր տերմինաբանության բառարանը, թարգմանական խնդիրների քննարկումները, թարգմանիչների և հրատարակիչների համար ռեսուրսներ և հնարավորություններ, ինչպես նաև նախագծի զարգացման մասին նորություններ:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ